Văn hóa công ty

Tôn trọng truyền thống và các chuẩn mực xã hội, chia sẻ với nhau các giá trị chung, mọi thành viên của Công ty đồng tâm nhất trí vượt qua thử thách, khó khăn để đạt được các mục tiêu đã định.

Tinh thần trách nhiệm

 Công ty và từng thành viên của mình thực hiện đầy đủ cam kết của mình với khách hàng và công chúng, gìn giữ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhằm góp phần xây dựng một xã hội giàu đẹp văn minh.


Năng động sáng tạo

Mọi cá nhân trong Công ty nhạy bén và chủ động tiếp cận, học hỏi và áp dụng hiệu quả những thành tựu khoa học kỹ thuật, quản lý kinh doanh tiên tiến trên thế giới trong sản xuất hàng hóa, cung cấp các dịch vụ nhằm mang lại các giá trị gia tăng về vật chất và tinh thần cho khách hàng và cộng đồng xã hội


Nhiệt tình và nỗ lực phấn đấu không ngừng

 Mọi cá nhân nhiệt tình, hăng hái và luôn luôn cố gắng trong học lao động và học tập, không ngừng rèn luyện năng lực làm việc của cá nhân, hướng tới mục đích chung nâng cao khả năng và sức mạnh của Công ty trên thị trường.


Trung thực và doàn kết.

 Mọi cá nhân trong Công ty hòa đồng, nhiệt tình, thẳng thắn, trung thực, cộng tác cùng nhau xây dựng môi trường sống và làm việc cỡi mở, thân thiện.